A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TRƯỜNG TH SEN PHƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN " PHÁT HUY GIÁ TRỊ TINH THẦN CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG, KHƠI DẬY Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG VƯƠN LÊN CỦA NGƯỜI PHÚC THỌ"

Trường Tiểu học Sen Phương phát động tổ chức thực hiện Đề án “Phát huy giá trị tinh thần cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của người Phúc Thọ” giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo

Với mục đích nhằm phát huy truyền thống quê hương anh hùng cách mạng và giá trị tinh thần cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, qua đó khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên trong mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Phúc Thọ. Để tinh thần tự hào đó trở thành động lực mạnh mẽ, quyết tâm đổi mới, không ngừng thi đua học tập, sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự nghiệp dựng xây và phát triển đất nước, làm rạng danh thêm truyền thống Phúc Thọ anh hùng; đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Ngày 6/5/2022, trường Tiểu học Sen Phương phát động tổ chức thực hiện Đề án “Phát huy giá trị tinh thần cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của người Phúc Thọ” giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo.

 Đề án hướng tới giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh nhà trường, nhằm tạo chuyển biến căn bản về đạo đức, lối sống, phát triển toàn diện; trân trọng, bảo vệ và phát huy giá trị truyền thống lịch sử, văn hoá địa phương, tự hào về truyền thống quê hương Phúc Thọ anh hùng.

Với mong muốn phát huy ưu điểm, tiềm năng của chính học sinh Phúc Thọ, biến quá trình giáo dục thành quá trình tự giáo dục; có ý thức tự giác, quyết tâm vươn lên học tập, rèn luyện tốt, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. Đồng thời, nâng cao vai trò của cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường trong việc giáo dục truyền thống lịch sử, văn hoá địa phương cho thế hệ trẻ, khơi dậy ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên của người Phúc Thọ. Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện Kế hoạch phù hợp với đặc điểm, lịch sử, truyền thống văn hóa con người của xã nhà.

 Dưới đây là một số hình ảnh tai hội nghị.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan