TRƯỜNG TIỂU HỌC SEN PHƯƠNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG VỆ SINH PHÒNG DỊCH COVID 19

Thực hiện công văn số 357/SGD&ĐT-CTTT ngày 31/1/2021 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc thông báo cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng dịch bện Covid 19, trường Tiểu học Sen Phương tổ chức lao động vệ sinh.

Thực hiện công văn số 357/SGD&ĐT-CTTT ngày 31/1/2021 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc thông báo cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng dịch bện Covid 19, trường Tiểu học Sen Phương tổ chức lao động vệ sinh.

Sáng 01/2/2021, trường Tiểu học Sen Phương cho học sinh nghỉ học, cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường tiến hành tổng vệ sinh nhà trường, chuẩn bị tốt công tác phòng dịch.

Dưới đây là một số hình ảnh cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tổng vệ sinh

 

Bài viết liên quan