26/02/21  Tin của trường  5
Nhằm đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường, trường Tiểu học Sen Phương tổ chức dạy học trực tuyến.
 26/02/21  Tin của trường  6
Ngày 4/2/2021, BGH trường Tiểu học Sen Phương tổ chức tập huấn ứng dụng CNTT cho giáo viên khối 4, 5.
 16/02/21  Tin của trường  11
Công văn số 460/UBND-KGVX cảu UBND thành phố Hà Nội về việc học sinh sinh viên tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID 19
 16/02/21  Tin của trường  97
Công văn số 405/BGDĐT-GDTH ngày 28/1/2021 của Bộ GDĐT về việc thực hiện kế hoạch giáo dục lớp 5 học kỳ  II năm học 2020 - 2021
 18/01/21  Tin của trường  17
Phụ lục đánh giá phẩm chất học sinh Tiểu học theo thông tư 27
 18/01/21  Tin của trường  17
Phụ lục đánh giá năng lực đặc thù theo thông tư 27
Tiêu điểm