TRƯỜNG TIỂU HỌC SEN PHƯƠNG TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9/11