14/03/18  Phần mềm  334
Adobe Presenter 7. Rất đơn giản và dễ dùng
Tiêu điểm