Thông tin chi tiết:
Trịnh Thị Rinh
Giáo viên văn hóa Trịnh Thị Rinh
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ Đại học
Email trinhring@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách