Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Tổng phụ trách - GV âm nhạc Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Ngày tháng năm sinh 04/12/1984
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ Đại học
Địa chỉ Xuân Đỉnh - Phúc Thọ - Hà Nội
Email anhhoan2611@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách