Thông tin chi tiết:
Kiều Thị Liễu
Giáo viên - CTCĐ Kiều Thị Liễu
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cao đẳng
Trình độ Cao đẳng
Email lieuhung72@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách