Nhằm đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường, trường Tiểu học Sen ...
Công văn số 460/UBND-KGVX cảu UBND thành phố Hà Nội về việc học sinh sinh viên tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID 19
Công văn số 405/BGDĐT-GDTH ngày 28/1/2021 của Bộ GDĐT về việc thực hiện kế hoạch giáo dục lớp 5 học kỳ  II năm học 2020 - 2021
     Thực hiện theo hướng dẫn số 409/PGDĐT ngày 14/12/2017 của Phòng GD&ĐT Phúc Thọ V/v tổ chức Hội thi GV dạy giỏi cấp huyện năm học 2017 - 2018. Tham dự cuộc thi lần ...
Tiêu điểm